دیتالاگر مدل ENA 90-0.2

دقت بسیار خوب (۰٫۲ درصد)
ثبت انرژی در چهار تعرفه
اندازه‌گیری هارمونیک تا مرتبه ۲۳
دارای تأییدیه پژوهشگاه نیرو
قیمت مناسب

Tech. Description: ENA90-0.2S
Measuring parameters: V,I,PF,watt,var,watth,varh
Accuracy Class of active Energy: 0.2s
Accuracy Class of other parameters: 0.2
Harmonic Measurement: Up to 23 th
Quality Factors: THD/OHD/EHD
Rated Voltage: 100,110 , 220 Vac
Rated Current: 1A , 5A
Supply Voltage: 110 vdc , 220 vac
Digital Input/Output: 2 DI/ 4 DO
Communication ports: RS232/USB/Ethernet Recording Memory: 4GB

هیأت مدیره

مشاهده سوابق اجرایی و تحقیقاتی