محصولات

به دلیل پیچیدگی‌های شبکه توزیع و اهمیت کاهش تلفات و پایداری شبکه، داشتن اطلاعات پارامترهای برق جهت تحلیل به موقع آن، استفاده از دیتالاگر، امری ضروری به نظر می‌رسد.

دیتالاگرهای موجود با دقت بسیار خوب (۰٫۲ درصد)، قیمت مناسب، ثبت انرژی در چهار تعرفه و اندازه‌گیری هارمونیک تا مرتبه ۲۳ طراحی و در آزمایشگاه پژوهشگاه نیرو نیز تست‌های مرتبط را با موفقیت گذرانده‌اند.

مدل ENA 90-0.5

مدل ENA 90-0.2