مدیر مطالعات و تحقیقات صنعتی

نام: امیر فرخ پیام
سمت: مدیر مطالعات و تحقیقات صنعتی
سوابق تحصیلی:

لیسانس مهندسی برق- مخابرات – دانشگاه خواجه نصیر- ۱۳۸۱
فوق لیسانس مهندسی برق- قدرت – دانشگاه صنعتی اصفهان- ۱۳۸۵
دکتری برق- نانوالکترونیک – دانشگاه تهران- ۱۳۹۰
ارائه بیش از ۷۰ مقاله و ژورنال در کنفرانسهای داخلی و بین المللی
سوابق کاری

۱- شرکت مخابرات ایران – TCI(1380)
۲- شرکت مسینان (۱۳۸۲)
۳- پژوهشگاه نیرو (۱۳۸۳-۱۳۸۶)
• تعیین منشا پدیده های کیفیت توان
• طراحی و شبیه سازی فیلترهای پسیو در شبکه برق
• تعیین جهت اغتشاشات کیفیت توان در سیستم قدرت
• خلاصه سازی پدیده های کیفیت توان در شبکه برق ایران
• تخمین حالت هارمونیکی در شبکه های توزیع شعاعی
• حفاظت اتصالات داخلی میکروتوربین ( پروژه تحقیقاتی)
۴- مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند (۱۳۹۰ تاکنون)