پروژه‌های انجام شده

پروژه‌های انجام شده توسط شرکت تدبیر انرژی سپهر:

 

 1. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت موادکاران(گروه مپنا) جهت طراحی و نصب فیلتر هارمونیک (در حال انجام پروژه).
 2. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد هیربد زرندیه جهت طراحی و نصب فیلتر هارمونیک ۲۰kV(در حال انجام پروژه).
 3. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد آسین ابهر جهت طراحی و نصب فیلتر هارمونیک ۲۰kV(در حال انجام پروژه).
 4. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت توگا(گروه مپنا) جهت بررسی علل سوختن دستگاه تست روغن(Spectroil)(در حال انجام پروژه).
 5. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت گرانول قزوین(در حال انجام پروژه).
 6. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت نورد و تولید قطعات فولادی(در حال انجام پروژه).
 7.  اندازه گیری و پایش پارامتر های کیفیت توان شرکت توزیع برق استان یزد.(در حال انجام پروژه).
 8. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد فرا طرح نورد گیلان(۱۴۰۲).
 9. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت اکریلتاب بهشهر(۱۴۰۲).
 10. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فرش ساوین(۱۴۰۲).
 11. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت ساوین تاب(۱۴۰۲).
 12. اندازه گیری، تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق گل گهر سیرجان جهت بررسی علل سرکابل زدگی و ازدیاد جریان شیلد کابل های ۲۰kV (شرکت گهر روش-پلیکام ۱۴۰۲)
 13. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان مجتمع تجاری اوپال تهران جهت بررسی ازدیاد جریان نول(۱۴۰۲).
 14. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت ریخته گری آذرنگ پولاد اشتهارد جهت بررسی علل داغ شدن بانک های خازنی در حال بهره برداری (۱۴۰۲).
 15. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت بازیافت دهملا شاهرود (۱۴۰۲).
 16. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت طب پلاستیک نوین شاهرود(۱۴۰۲).
 17. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت صنعتی بهپاک بهشهر (۱۴۰۱).
 18.  اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت روئین سطح طبرستان (۱۴۰۱).
 19. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت پتروشیمی مهاباد (۱۴۰۱).
 20. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان و ممیزی انرژی شبکه برق گل گهر سیرجان (شرکت گوهر روش ۱۴۰۱).
 21. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق نیروگاه سیکل ترکیبی عسلویه-(شرکت احداث و توسعه یک نیروگاهای مپنا – ۱۴۰۱).
 22. اندازه گیری و تحلیل پارمتر های کیفیت توان خروجی درایو پمپ های سد لار در فرکانس های مختلف ۳۰ تا ۴۹ هرتز(۱۴۰۱)
 23. اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل خارج شدن واحد نیروگاهی(DG) شرکت تجدید توان آفتاب خمین.(۱۴۰۱)
 24. اندازه گیری،تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان ۵۰ نقطه در دو فصل کم باری و پرباری توزیع برق استان مازندران جهت شناسایی علت ازدیاد جریان نول ترانس ها(۱۴۰۱).
 25. اندازه گیری کیفیت توان ۶۸ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران.(۱۴۰۱).
 26. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق ساختمان های اداری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور جهت بررسی و طراحی سیستم های خورشیدی (۱۴۰۱).
 27. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت فولاد طبرستان جهت بررسی علل سوختن ترانسفورماتور کوره های القایی(۱۴۰۱).
 28. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت داروئی پخش هجرت (۱۴۰۱).
 29. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت تارا ریس آریا جهت بررسی علل خارج شدن دستگاهای ریسندگی ایرجت.(۱۴۰۱).
 30. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق صنایع آلومینیوم آبسکون جهت بررسی علل تخریب بانک های خازنی.(۱۴۰۱).
 31. اندازه گیری و بررسی علل خروج واحد های نیروگاه(DG) شرکت نیک اندیشان صنعت برق مازندران.(۱۴۰۱).
 32. اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان نیروگاه DG اترک شرکت کانسار خزر استان گلستان.(۱۴۰۱).
 33. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۳۴ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای کرمان.(۱۴۰۰).
 34. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان مجتمع فولاد کاوه جنوب بندر عباس.(۱۴۰۰).
 35. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان نیروگاه مگا توان سیستم خاور میانه جهت بررسی علل خارج شدن از مدار در اثر نوسانات برق شبکه فوق توزیع.(۱۴۰۰).
 36. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت نساجی درین ریس سمنان.(۱۴۰۰).
 37. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه توزیع برق جزیره کیش (شرکت مننکو ایران ۱۴۰۰).
 38. اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت نورد فولاد کاران افق و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.(۱۴۰۰).
 39. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت نساجی سیوان و اثرات نوسانات برق بر روی تجهیزات داخلی کارخانه.(۱۴۰۰)
 40. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت کابل ابهر و اثرات نوسانات برق بر روی تجهیزات داخلی کارخانه.(۱۴۰۰).
 41. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان مجتمع فولاد آلیاژی آذر حدید بناب و اثرات آن بر روی بارهای خروجی ترانسفورماتورهای فشار ضعیف.(۱۴۰۰).
 42. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان مجتمع فولاد آلیاژی کیمیا صبا اسفراین و بررسی اثرات کوره LF بر روی سایر تجهیزات مجتمع.( شرکت توس اشتات ۱۴۰۰).
 43. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان مجتمع فولاد آلیاژی آذرخش مشهد و بهینه ساز ی و طراحی مجدد فیلتر هارمونیک موجود در کارخانه . (۱۴۰۰).
 44. اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان(۲۱۲ نقطه) و رفتار مصرفی انرژی و توان مشترکین تعرفه های خانگی در چهار فصل سال شرکت توزیع برق استان لرستان (۱۳۹۹).
 45. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۶۳ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای هرمزگان.(۱۳۹۹).
 46. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۲۸ نقطه از شبکه برق شرکت داروسازی دکتر عبیدی تهران.(۱۳۹۹).
 47. اندازه گیری کیفیت توان ۵۸ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران.(۱۳۹۹).
 48. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان آریان فولاد بوئین زهرا و بررسی علل تریپ دادن واحد اکسیژن و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.(۱۳۹۹).
 49. اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل ترکیدن بانک های خازنی شرکت اشجع باتری اردبیل.(۱۳۹۹).
 50. اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان فولاد آلیاژی نگین ابهر.(۱۳۹۹).
 51. اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل نوسانات برق شرکت ریسندگی پرجین ابهر.(۱۳۹۹).
 52. اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان سالن پلاستیک شرکت فومن شیمی و ارائه راهکار عملی جهت جلوگیری از سوختن بردهای الکترونیکی و ترکیدن بانک خازنی.(۱۳۹۸).
 53. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان UPS و دیتا سنتر بانک دی خیابان مطهری تهران.(۱۳۹۸).
 54. اندازه گیری، تحلیل و برررسی نوسانات برق شرکت ریسندگی تارا ریس آریا قم.(۱۳۹۸).
 55. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان مجتمع تجاری اوپال تهران جهت بررسی علل عملکرد رله های ارت فال .(۱۳۹۸).
 56. اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان UPS و دیتا سنتر بانک خاور میانه خیابان نوبخت.(شرکت اندیشه نگار پارس).(۱۳۹۸).
 57. طراحی و اجرای فیلتر هارمونیک جهت کاهش جریان نول ترانسفورماتور (شرکت توزیع برق استان لرستان).(۱۳۹۸)
 58. اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان(۲۱۲ نقطه) و رفتار مصرفی انرژی و توان مشترکین تعرفه های خانگی و تجاری در چهار فصل سال شرکت توزیع برق استان لرستان(۱۳۹۷).
 59. مشاوره وخدمات مهندسی به منظور اندازگیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۹۵ نقطه از پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان.(۱۳۹۸)
 60. بررسی و شناسایی علل نوسانات ولتاژ شبکه برق شرکت ریسندگی ایران تک نخ و ارائه راهکار جهت بهبود آن.
 61. بررسی و شناسایی اثرات پارامتر های کیفیت توان بر روی تجهیزات شرکت فروسیلیسیم خمین و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن.
 62. اندازه گیری ۵۳ نقطه در چهار فصل سال توزیع برق استان لرستان جهت بررسی کیفیت توان و میانگین مصرف انرژی(۱۳۹۶).
 63. اندازه گیری و تحلیل ۶۰ نقطه در فصل کم باری و پرباری توزیع برق استان مازندران جهت شناسایی علت ازدیاد جریان نول ترانس ها و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن.
 64. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۲۶ مشترک عمومی و تجاری در شبکه  توزیع  برق جنوب کرمان.
 65. اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۷ مشترک صنعتی و تجاری در شبکه  توزیع  برق استان گلستان.
 66. اندازه گیری کیفیت توان ۳۵ نقطه در شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای باختر.
 67. اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان مرکز دیتا سنتر بانک خاور میانه و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن( شرکت اندیشه نگار پارس).
 68. اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان تصفیه خانه اکباتان و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن(شرکت فاظلاب تهران)
 69.  اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت ریسندگی ایران تک نخ و ارائه راهکار در جهت بهبود پارامتر های کیفیت توان.
 70.  اندازه گیر و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۳۲نقطه شرکت توگا(گروه مپنا) و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود کیفیت توان.(شرکت پترو پایدار).
 71.  اندازه گیری ۲۱۲ نقطه در چهار فصل سال توزیع برق استان لرستان جهت بررسی کیفیت توان و میانگین مصرف انرژی.(۱۳۹۸).
 72.  اندازه گیری پارامتر های کیفیت توان ۵۳ نقطه در شبکه فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران و گلستان.(۱۳۹۸).
 73.  اندازه گیری و تحلیل ۶۰ نقطه در فصل کم باری و پرباری توزیع برق استان مازندران جهت شناسایی علت ازدیاد جریان نول ترانس و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن(۱۳۹۸).
 74.  اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۲۶ مشترک عمومی- تجاری توزیع برق جنوب کرمان.(۱۳۹۷).-
 75.  اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۵ مشترک صنعتی- تجاری توزیع برق استان گلستان.(۱۳۹۷).-
 76.  اندازه گیری و شبیه سازی پارامتر های کیفیت توان شش پست  فوق توزیع برق منطقه ای باختر جهت طراحی و ارائه مقادیر فیلتر هارمونیک.(۱۳۹۷).
 77.  اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کیفیت توان مشترکین صنعتی توزیع برق استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.(۱۳۹۷).
 78.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فولاد طبرستان و ارائه راهکار در جهت بهبود گذرای ولتاژ.(۱۳۹۷).
 79.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان ۵۳ مشترک تجاری- مسکونی(۲۱۲ نقطه) شرکت توزیع برق استان لرستان.(۱۳۹۷).-
 80.  مشاوره و خدمات مهندسی به منظور اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۲۰ نقطه در پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای زنجان.(۱۳۹۷).
 81.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان شرکت فرش ساوین و ساوین تاب و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن.(۱۳۹۷).
 82.  اندازه گیری و بررسی علل سوختن IGBT دیتا سنتر بانک اقتصاد نوین پارک فناوری پردیس(شرکت بهین ریز کو).
 83.  اندازه گیری و بررسی اثر گذرای ولتاژ بر روی کلید های EAF و  LF  مجتمع ذوب آهن فولاد خزر و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.
 84.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان ساختمان اداری فروشگاه زنجیره ای اتکا و اثرات گذرای ولتاژ بر روی تجهیزات دیتا سنتر(شرکت تیام شبکه).
 85.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان پست ۶۳kv سایپای کاشان جهت بررسی افزایش دیماند قرارداد (شرکت دانشمند اصفهان).
 86.  اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت مواد کاران(گروه مپنا) و ارائه راهکار عملی در جهت کاهش سوختن بردهای الکترونیکی و بانک خازنی.
 87.  نصب و مانیتورینگ دائم نه دستگاه کیفیت توان بر روی پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای مازندران.
 88.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان خروجی ترانس های شرکت ریسندگی رضوان تاب و ارائه راهکار عملی در جهت حذف هارمونیک جریان.
 89.  اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان فیدر های پمپاژ آب سد لار و ارائه راهکار عملی جهت حذف هارمونیک جریان (امور بهره بردار سد لار).
 90.  طراحی و نصب فیلتر هارمونیک جهت حذف هارمونیک های جریان و بهبود پروفایل ولتاژ خروجی درایو های تغذیه الکترو پمپ های نیرو گاه شهید منتظر القائم کرج (شرکت رهیافت صنعت).
 91.  نصب و مانیتورینگ دایم چهار دستگاه کیفیت توان، بر روی فیدر های داخلی شبکه برق شرکت ام .جی.ای.کوتیر.الیا(گروه قطعه سازی شمال).
 92. اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کيفيت توان ۲۰ مشترک صنعتی توزیع برق استان مازندران و ارائه راهکار در جهت بهبود آن.(۱۳۹۶).
 93.  اندازه گیری کیفیت توان ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان (۱۳۹۶).
 94.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان کوره های EAF و  LF شرکت فولاد کاوه جنوب هرمزگان.(۱۳۹۶)
 95.  اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان ۱۰ پست زمینی منطقه بازار تهران و بررسی علل ازدیاد جریان نول ترانس ها (توزیع برق تهران بزرگ، منطقه برق خیام).
 96.  اندازه گیری و بررسی پارامتر های کیفیت توان ورودی و خروجی UPS های نیروگاه شهید منتظرالقایم کرج (شرکت رهیافت صنعت).
 97.   اندازه گیری، تحلیل و بررسی پارامتر های کیفیت توان کارخانه سیمان بهبهان و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن.
 98.   مطالعه ، مشاوره و طراحی بهینه جبران توان راکتیو و بهبود پارامترهای کیفیت توان پست های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای باختر.(۱۳۹۵)
 99.   اندازه گیری کیفیت توان  ۵۰ نقطه از شبکه های فوق توزیع و انتقال برق منطقه ای استان مازندران و گلستان (۱۳۹۵).
 100.  اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاء آلودگی های کيفيت توان ۳۰ مشترک صنعتی توزیع برق استان مازندران .(۱۳۹۵)
 101.   اندازه گیری، تحلیل و تعین جهت منشاء آلودگیهای کیفیت توان مشترکین صنعتی برق منطقه ای هرمزگان و بررسی نقاط جهت مانیتورینگ دائم کیفیت توان.(۱۳۹۵)
 102.   اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق شرکت فروسیلیس ایران و ارائه راهکار عملی درجهت بهبود کیفیت توان در فرایند تولید.
 103.   اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل سوختن برد های BMS مجموعه ورزشی حس خوب زندگی و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن.
 104.   اندازه گیری و بررسی علل نوسانات برق کارخانه نفیس نخ قزوین و ارائه راهکار در جهت بهبود فرایند تولید .
 105.  اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان و سیستم ارتینگ شبکه برق شرکت ثامن ارتباط عصر و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود کیفیت توان.
 106.   اندازه گیری، بررسی و تحلیل کیفیت توان و سیستم ارتینگ شبکه برق شرکت پرداخت الکترونیک سامان در جهت بررسی علل سوختن UPS و برد های الکترونیک دیتا سنتر.
 107.   اندازه گیری، تحلیل و بررسی کيفيت توان شبکه برق شرکت فولاد ماهان قم و ارائه راهکارعملی در جهت بهبودآن.
 108.   اندازه گیری، بررسی و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شبکه برق فولاد آلیاژی شمش خاتم و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود عملکرد کوره های القایی.
 109.  نصب و مانیتورینگ ۲۶ دستگاه پاور آنالایزر در شهرهای سیرجان، جیرفت ، بم و روئیت تمامی اطلاعات از طریق سیستم GPRS در ستاد مرکزی توزیع برق جنوب استان کرمان.
 110.   اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت پارامترهای کیفیت توان و ارائه راهکار عملی جهت بهبود آن در شرکت فومن شیمی گیلان.
 111.  مشاور شرکت توزیع برق تهران بزرگ در زمینه های کیفیت توان، تعیین بهینه ضریب همزمانی و بررسی سیستم ارتینگ.
 112.   اندازه گیری، تحلیل و تعیین جهت منشاءآلودگی های کيفيت توان مشترکین بزرگ برق منطقه ای سمنان و ارائه راهکار در جهت بهبودآن.
 113.  اندازه گیری، تحلیل و بررسی علل سوختن بردهای الکترونیکی دستگا های تزریق پلیمر صنایع قالب و قطعه سازی شمال(mji kotir eliya).
 114.  اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان شرکت آب شرین کن شریف ناد لنگه و ارائه راهکار عملی(شرکت مسن انرژی قشم).
 115.  اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان ۲۲ مشترک صنعتی جهت تشخیص میزان آلودگی پارامترهای کیفیت توان به شبکه توزیع برق هرمزگان.
 116.  بررسی علل ریست شدن ۸۰ دیتالاگر قسمت شیردوشی مجتمع دامپروری و کشاورزی ملارد شیر و ارائه راهکار جهت اصلاح (شرکت نولان توسعه)
 117.  اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان و علت عمل کردن رله‌های ۲۰KV خط ۷ مترو تهران(شرکت توزیع برق تهران بزرگ).
 118.  بررسی عدم وصل رک‌های UPS ساختمان ستادی توزیع برق تهران بزرگ در مواقع قطع و یا وصل برق شبکه و ارائه راهکار عملی(شرکت توزیع برق تهران بزرگ).
 119.  بررسی علل سوختن برد های الکترونیکی و پاور UPS سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و ارائه راهکار عملی در جهت بهبود آن.
 120.  اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان فیدرهای ۲۰KV نیروگاه بندر امیرآباد ساری.
 121.  اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان ۲۰ نقطه از شبکه برق جزیره هرمز (شرکت توزیع برق هرمزگان)
 122.  -بررسی علل سوختن بردهای الکترونیکی دیتا سنتر بانک پارسیان سایت چیتگر و ارائه راهکار عملی (شرکت کاسپین).-
 123.  بهینه‌سازی سیستمهای حفاظتی پست ۶۳KV پالایشگاه ایلام و تهیه اسناد مناقصه.
 124.   پروژه تنظیم رله های حفاظتی واحد پارازایلن پتروشیمی بندر امام خمینی.
 125.  تحلیل پارامترهای کیفیت توان شبکه برق پتروشیمی شهید تندگویان و برآورد خسارت ناشی از آلودگی و ارائه راهکارهای عملی.
 126.  پروژه برداشت اطلاعات GIS شبکه ۲۰KV چالوس، مرزن‌آباد و نمک آبرود شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران  (شرکت غرب نیرو).
 127.  اندازه‌گیری و تحلیل کیفیت توان و بررسی علل سوختن UPS های مرکز اطلاعات بانک صادرات خیابان جمهوری تهران (شرکت سنجش‌گران نیرو انرژی).
 128.  بررسی اثرات کلید زنی فیدرهای ۲۰KV بر روی تجهیزات شبکه برق و مشترکین توزیع برق تهران بزرگ (منطقه برق سینا).
 129.  – بررسی علل به وجود آمدن نوسان برق در اثر وارد کردن سیستم UPS در صدا و سیمای تهران (شرکت بهین ریزکو).