خدمات مشاوره‌ای پارامترهای کیفیت توان
تجزیه و تحلیل و مانیتورینگ کیفیت توان
نصب و اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت توان
شبیه‌سازی پارامترهای کیفیت توان
ارائه راهکار عملی و بهبود پارامترهای کیفیت توان
ارائه دوره‌های آموزشی کیفیت توان
خدمات مشاوره‌ای پارامترهای کیفیت توان
ارائه دهنده خدمات مشاوره‌ای کیفیت توان
تجزیه و تحلیل و مانیتورینگ کیفیت توان
نصب، اندازه‌گیری و مانیتورینگ کیفیت توان
نصب و اندازه‌گیری پارامترهای کیفیت توان
تجزیه و تحلیل و بررسی پارامترهای کیفیت توان
شبیه‌سازی پارامترهای کیفیت توان
شبیه‌سازی پارامترهای کیفیت توان
ارائه راهکار عملی و بهبود پارامترهای کیفیت توان
ارائه راهکار عملی و بهبود پارامترهای کیفیت توان
ارائه دوره‌های آموزشی کیفیت توان
ارائه دوره‌های آموزشی کیفیت توان
قبلی
بعدی
Shadow

Welcome to "Tadbir Energy Sepehr" Website

Tadbir Energy Sepehr Engineering Company has been formed from reputable universities with the aim of using and developing new methods of energy production, transmission and distribution and by using experienced and highly educated human resources.

Tadbir Energy Sepehr Co. offers a variety of projects in various fields, including measuring, reviewing and analyzing power quality parameters, determining the source of power pollution pollution quality of large regional electricity subscribers in different cities and providing solutions to improve them, consulting electricity distribution companies in different cities. In the areas of power quality, optimal optimization of synchronization coefficient and evaluation of earthing system, measurement, analysis and determination of power quality parameters and providing practical solutions to improve them, installation and monitoring of power analyzer devices in different cities and integration of all information through GPRS system.Measures, evaluates and analyzes the quality parameters of the power grid and provides a practical solution to improve the performance of induction furnaces, etc.

International Services

Quality Assurance

Customer Satisfaction

Experience

::: The need to improve power quality :::

Today, the importance of power quality for industrial and commercial consumers has grown exponentially, especially since today’s production and control processes rely on computer equipment that is very sensitive to power quality fluctuations and disturbances.

The electric current must have a pure sinusoidal waveform and must be maintained in voltage and frequency fluctuations. Why good quality? Power quality is often defined as the ability of a power grid to provide a clean and stable power supply as a continuous and always available source of power. There is no ideal source of energy in real life. In today’s power grids, deviation from these ideal conditions is constantly occurring due to increased nonlinear loads and other disturbing network loads. With the arrival of new manufacturers and technologies, which previously served as a stable operating environment, electricity generation has become more complex. All of this adds new challenges to electricity grid operators. The consequences of poor energy quality can cause serious damage to trade and the economy. At worst, poor electricity quality can be a threat to human life in highly sensitive environments such as hospitals. Good energy quality saves money and energy. The direct benefit of improving energy quality for consumers will be the reduction of energy costs and tariffs, the indirect benefit of which will be the prevention of damage and premature depreciation of equipment, as well as the prevention of production or data loss and employment. The quality of electricity can affect the overall performance of a company, and this is a fact that is unfortunately easily overlooked by managers. One of the most important challenges facing industries is the issue of power quality. If quality issues are not taken seriously, irreparable damage can be inflicted on the industry. With the advancement of electronic power equipment and their increasing expansion and the key role of this equipment in production processes, will increase the harmonic distortion in the power grid. Harmonics, on the other hand, are one of the most important concerns for the quality of power in the industry. Voltage distortion and resonance are very serious issues in the power grid or industry. Therefore, developing industries, more than others, need to examine the issues of power quality. In general, the study of power quality parameters in our country is rarely done. Therefore, in the first step, after visiting the power grid or industrial equipment, field installation and measurement and analysis of power quality parameters are performed for more accurate evaluation, after evaluating and discovering power network problems in terms of power quality parameters, simulations. The exact specifications of the electrical software will be presented in the report. To ensure the accuracy of the results, the results of field measurements are compared with the results of simulation according to the standards of Iran’s electricity industry, so the problems are examined in detail and practical solutions to improve power quality parameters are provided. .

::: Adverse effects of power quality :::

Adverse power quality can adversely affect large industrial and commercial complexes, hospitals, data centers, banks, medical sensitive equipment, and so on. These effects can be reduced waste production rates, burning sensitive equipment, reduced efficiency and thus increased energy consumption and costs.

Power quality problems: There are three main types of power quality problems that can affect the performance of equipment, including: voltage drop (Sag) and instantaneous overvoltages (Swell) , Transient voltage And Harmonic .

افت ولتاژ و اضافه ولتاژ لحظه‌ای

Increasing the sensitivity of electronic power equipment, along with overvoltage (swell) and momentary voltage drop (sag), has made it the most common power quality problem. Variable frequency drives, computers, office equipment, and programmable controllers can be very sensitive to these events.

Typically, these events occur when a temporary fault occurs in the city’s electrical system, or when a large load is removed from the circuit or a large capacitor bank enters the circuit, resulting in a decrease or increase in voltage level.

Sensitivity of equipment to these events is important because it causes equipment failure, reduced efficiency and damage to the production line.

Slide images show changes in voltage and current when a voltage shortage occurs.

Voltage Transient

Transient voltage is a disturbance in power quality that can be accompanied by high and destructive current or voltage. It may even reach thousands of volts and amps in low voltage systems. However, such phenomena occur in just a very short time, from less than 50 nanoseconds to 20 milliseconds, which can only be recorded by power quality devices.

Drivers, computers, data centers, or other electronic charges can be very sensitive to transient voltages.

The tolerance of these devices is often less than other loads such as motors, transformers.

The main concern about transient voltages due to switching is repeatedly, especially the switching of capacitive banks to compensate for the reactive power and voltage perforation.

Harmonics

Adjustable speed drives and switching power supplies create harmonic currents due to their nonlinear features.

These harmonic currents can be combined with the system’s frequency response characteristics and distort the harmonic voltage.

This distortion can cause control failure, capacitor failure, overheating of the motor and transformer, and increased system losses.

These problems are compounded by capacitive banks, which can increase the resonance conditions of the harmonic distortion level.

Most common poor power quality problems

Reactive power

The phase angle between the current and voltage waveforms in an AC system. Used to develop magnetic field in motors, causes low power factor.

Harmonics

Multiples of the supply frequency, i.e. the fifth harmonic would be 250 Hz if the supply frequency is 50 Hz. Caused by e.g. power electronic loads such as variable speed drives and UPS systems.

Network unbalance

Different line voltages. Caused by single-phase loads, phase-to-phase loads and unbalanced three-phase loads like welding equipment.

Transients

Rapid change in the sine wave that occurs in both voltage and current waveforms. Caused by switching devices, start- and stop of high power equipment.

Voltage variations

 Includes dips, sags, swells, brown-outs. The line voltage is higher or lower than the nominal voltage for a shorter period. Caused by e.g. network faults, switching of capacitive loads, and excessive loading.

Flicker

Random or repetitive variations in the voltage. Caused by e.g. mills, EAF operation (arc furnaces), welding equipment and shredders.

Oscillations (resonances)

The flow of electrical energy, e.g. between the magnetic field of an inductor and the electric field of a capacitor, changes direction periodically.

Last Posts
View All