معرفی شرکت

شرکت مهندسي تدبیر انرژی سپهر با هدف بهره گيري و توسعه روش هاي جديد توليد، انتقال و توزیع انرژي و با بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و دارای تحصیلات عالیه از دانشگاههای معتبرشکل گرفته است . فعاليت هاي اين شرکت به شش دسته ي زير تقسيم مي گردد:

فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقاتي، که در زمينه استفاده از تکنيک هاي جديد توليد انرژي، انرژیهای تجدید پذیر، تعميرات و نگهداري تاسيسات برقي و مکانيکي و مطالعات بهینه سازي و بهره برداري بهينه از شبکه توزيع ، کیفیت توان الکتریکی ، ممیزی انرژی و … می باشد.

فعاليت هاي مهندسي و نظارت در زمينه احداث پستهای فشارقوی (شبکه توزيع و انتقال)، که در زمينه طراحی و نظارت پستهایDCS و سنتی اعم از فشارقوي و فشار ضعيف ، طراحی سیستمهای اتوماسیون و حفاظت تاسیسات الکتریکی ، برق رساني به مشترکين ، پروژه هاي کاهش تلفات و … اختصاص مي يابد.

فعاليت هاي مهندسي و نظارت در زمينه نيروگاهي(توليد پراکنده)، که به بخش هاي مطالعاتي و اداري، بازار برق، اجرا و بهره برداري و نگهداري از DG ها و … اختصاص مي يابد.

فعاليت هاي مهندسي و نظارت در زمينه CHP ، که به بخش هاي مطالعاتی ، طراحی و نظارت پروژه هاي توليد همزمان برق و حرارت(CHP) اختصاص مي يابد.

فعاليت هاي مهندسي و نظارت در زمينه خطوط انتقال نیرو، که در زمينه طراحی و نظارت بر احداث خطوط انتقال فشار قوی و فشار متوسط می باشد.

فعاليت هاي مهندسي و نظارت در زمينه تاسیسات صنایع و ساختمانهای تجاری- اداری ، که به بخش هاي مطالعاتی ، طراحی و نظارت بر احداث شبکه های برق صنایع مختلف ، سیستمهای کنترل ، ابزار دقیق ، روشنایی و مدیریت بار در پلنتهای صنعتی و ساختمانهای تجاری – اداری اختصاص مي يابد.