مدیر عامل

نام: نعمت اله صیادی

 سمت: مدیرعامل

سوابق تحصیلی: لیسانس مهندسی برق- قدرت دانشگاه صنعتی اصفهان

سوابق کاری و تحقیقاتی:

بیش از ۲۰ سال در زمینه کیفیت توان وپروژه های مرتبط با آن.

 1. کارشناس روشنایی و تاسیسات مجتمع فولاد مبارکه اصفهان ( شرکت انرژی کار) – ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۸
 2. مدیر پروژه بررسی، طراحی و ساخت موتورهای PMDC بیش از یکصد دستگاه کلیدهای روغنی قابل قطع زیر بار ( برق منطقه ای اصفهان – ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۰)
 3. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت در ۱۰۰ مشترک بزرگ برق منطقه ای تهران (۱۳۸۰)
 4. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان و بررسی وضیعت هارمونیکی کارخانه کاشی اصفهان (۱۳۸۰)
 5. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان و بررسی وضیعت هارمونیک ها و ارائه راهکار جهت اصلاح (شرکت ظریف مصور ۱۳۸۰)
 6. کارشناس پروژه تدوین استاندارد دستگاه ایمنی جریان نشتی زمین (کلیدهای حفاظت از جان ) شرکت توانیر (۱۳۸۱)
 7. کارشناس اندازه گیری پارامترهای کیفیت توان در مشترکین بزرگ شبکه برق اصفهان (۱۳۸۲)
 8. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان در ۱۰۰ نقطه (۲۰KV,400 V) شبکه برق استان تهران (معاونت نظارت بر توزیع ۱۳۸۳)
 9. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۵۶ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای فارس ۱۳۸۲)
 10. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۴۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای کرمان ۱۳۸۲)
 11. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان۴۴ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای خوزستان ۱۳۸۳)
 12. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان۳۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای یزد ۱۳۸۳)
 13. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان۴۷ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای خراسان ۱۳۸۳)
 14. کارشناس پروژه تدوین استاندارد کلید های محافظ جان ( شرکت توانیر۱۳۸۳)
 15. کارشناس اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۵۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای باختر ۱۳۸۴)
 16. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۵۶ نقطه از شبکه اتصال و فوق توزیع (برق منطقه ای آذربایجان ۱۳۸۴)
 17. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۵۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای سمنان ۱۳۸۴)
 18. مدیر پروژه های ممیزی انرژی در صنایع برق منطقه ای آذربایجان( کارخانه ایدم ، پیستون سازی و بلبرینگ سازی تبریز ، صنایع کشت و صنعت مغان اردبیل ۱۳۸۴)
 19. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۶۵ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای اصفهان ۱۳۸۴)
 20. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۱۰۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای اصفهان ۱۳۸۴)
 21. کارشناس بررسی، اندازه گیری و تحلیل پارامتر های SVC کورهای قوس مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۸۴)
 22. بررسی علل ترکیدن مفصل کابل ۶۳KV تغذیه کننده ناحیه گندله سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۸۴)
 23. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۱۰۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای باختر ۱۳۸۵)
 24. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۱۰۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای اصفهان ۱۳۸۶)
 25. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۶۰ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای غرب ۱۳۸۶)
 26. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۱۲ نقطه از شبکه فوق توزیع کاشان (شرکت دانشمند ۱۳۸۶)
 27. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل منشاء آلودگی های کیفیت توان مجتمع فولاد گیلان و ارائه راهکار عملی (۱۳۸۶)
 28. مدیر پروژه طرح جامع آنالیز کیفیت توان انرژی الکتریکی ۵۲ نقطه از شبکه برق مجتمع فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۸۶)
 29. کارشناس پروژه بررسی مشکلات شبکه ارت پستهای ۲۳۰KV شهرضا، ۶۳KV فرح آباد و دانشگاه صنعتی اصفهان ( برق منطقه ای اصفهان ۱۳۸۶)
 30. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۵۵ نقطه در سطح مختلف ولتاژ (برق منطقه ای غرب ۱۳۸۷)
 31. کارشناس بررسی طرحای کاهش تلفات شرکت های توزیع (شرکت توانیر ۱۳۸۷)
 32. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۳۸ مشترک صنعتی ،تجاری و مسکونی توزیع برق تبریز (۱۳۸۷)
 33. مدیر پروژه بهبود پارامتر های کیفیت توان و تعیین منشاء آلودکی در شبکه های ۶۳KV, 230KV,400KV شهد منتظری ۱و۲ اصفهان(۱۳۸۷)
 34. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۷۰ نقطه از شبکه فوق توزیع شمال استان فارس ( برق منطقه ای فارس ۱۳۸۷)
 35. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان ۴۰ نقطه از شبکه فوق توزیع کردستان (برق منطقه ای غرب ۱۳۸۸)
 36. کارشناس پروژه جایابی بهینه خازن در فیدر های قلعه رئسی و لیکک به منظور کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شرکت توزیع برق کهگیلویه و بویر احمد (۱۳۸۸)
 37. کارشناس پروژه جایابی بهینه خازن گذاری در فیدر داران شرکت توزیع چهار مهال و بختیاری به منظور کاهش تلفات (۱۳۸۸)
 38. کارشناس پروژ بررسی کیفت توان برای شرکت نفت کشور عمان (۱۳۸۸)
 39. مدیر پروژه ارزیابی و تعیین جهت منشاء پدیده ای کیفیت توان ۵۲ مشترک صنعتی توزیع برق قزوین (۱۳۸۸)
 40. کارشناس اندازه گیری کیفیت توان به منظور شناسایی منشاء و عوامل توقف تولید به واسطه نوسان لحظه ای توان الکتریکی شبکه تغذیه (شرکت پل و فیلم قزوین ۱۳۸۸)
 41. کارشناس پروژه خدمات مشاوره مهندسی به منظور شناسایی منشاء عوامل سوختن بانک های خازنی اصلاح ضریب توان ۷۰۰ V (شرکت آپادانا سرام قزوین ۱۳۸۸)
 42. مدیر پروژه اندازه گیری وتجزیه و تحلیل شاخص های کیفیت توان۲۴ نقطه از شبکه فوق توزیع کردستان (برق منطقه ای غرب ۱۳۸۹)
 43. مدیر پروژه اندازه گیری وتجزیه و تحلیل شاخص های کیفیت توان۱۲۵ نقطه از شبکه فوق توزیع استان خوزستان(برق منطقه ای خوزستان ۱۳۸۹)
 44. کارشناس بررسی علل آسیب دیدن ترانس ۴۰۰KV فولاد سبا (فولاد مبارکه اصفهان ۱۳۸۹)
 45. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل منشاء آلودگی کیفیت توان فیدر های سه پست فوق توزیع کردستان (برق منطقه ای غرب ۱۳۸۹)
 46. کارشناس پروژه بررسی اثرات کلید زنی و حالتها گذرای بر روی ترانسهای فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۸۹)
 47. کارشناس پروژه علل سوختن ترانسهای خشک ۰٫۴/۲۰کیلو ولت شرکت آپاداناسرام قزوین (۱۳۸۹)
 48. کارشناس پروژه تعین نقاط بهینه جهت خازن گذاری و بررسی فنی و اقتصادی آن در شبکه توزیع برق تبریز(۱۳۸۹)
 49. کارشناس پروژه بررسی نقش خازن سری جهت کاربرد در شبکه توزیع با هدف بهبود نوسان ولتاژ در فیدر های ذوب کاوان و ماهکار فلز – توزیع برق البرز (۱۳۸۹)
 50. کارشناس پروژه بررسی عدم تعادل جریان و ولتاژ در پتروشیمی قائد بصیر گلپایگان (۱۳۸۹)
 51. کارشناس پروژه طراحی و ساخت فیلتر هارمونیک پسیو مناسب جهت رفع مشکل سوختن و گرم شدن بانک خازنی و کاهش هارمونیک های ولتاژ و جریان تزریقی به شبکه بالادست (شرکت آپادانا سرام قزوین ۱۳۹۰)
 52. مدیر پروژه بررسی علل ترکیدن PT های ۳۳KV پتروشیمی فجر ماهشهر (۱۳۹۰)
 53. کارشناس بررسی جریان هجومی ترانسهای کوره قوس الکتریکی در لحظات کلید زنی فولاد مبارکه اصفهان (۱۳۹۰)
 54. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل منشاء آلودگی کیفیت توان فیدر های چهار پست فوق توزیع کرمانشاه و ایلام (برق منطقه ای غرب ۱۳۹۰)
 55. مدیر پروژه تعیین منشاء آلودگیهای کیفیت توان ۴۳ مشترک صنعتی ،تجاری و خانگی شرکت توزیع برق هرمزگان (۱۳۹۰)
 56. کارشناس بررسی علت آسیب دیدن ترانسهای ۳۳/۲۳۰ کیلوولت فولاد هرمزگان (۱۳۹۰)
 57. مدیر پروژه ارزیابی و نقش مدیریت ولتاژ در کاهش تلفات در ناحیه بازار تهران برای شرکت توزیع برق تهران بزرگ (۱۳۹۰)
 58. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل منشاء پارمترهای کیفیت توان ۶۹ نقطه از فوق توزیع برق منطقه ای سمنان در کم باری زمستان و پر باری تابستان (۱۳۹۰)
 59. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل پارمترهای کیفیت توان ۷۲ نقطه از فوق توزیع برق منطقه ای خراسان (۱۳۹۰)
 60. کارشناس پروژه اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان به منظور بررسی علل سوختن و خازن های فشار ضعیف (۴۰۰ v) و ارائه راهکار عملی ( شرکت مصباح انرژی ۱۳۹۱)
 61. مدیر پروژه طراحی و بهینه سازی سیستم برق شرکت کشتی سازی شهید درویشی بندر عباس (۱۳۹۱)
 62. کارشناس پروزه اندازه گیری و تحلیل منشاء پارامترهای کیفیت توان فولاد کبکان مشهد (شرکت منیران ۱۳۹۱)
 63. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان فیدر های ۲۰KV پست ۶۳KV مجتمع فولاد اسفراین به منظور تنظیم SVCا(۱۳۹۱)
 64. مدیر پروژه بررسی کیفت توان درشبکه برق پالایشگاه سرخس (۱۳۹۲)
 65. کارشناس پروژه علل سرکابل زدگی در پست های ۲۰ کیلو ولت پالایشگاه شازند (۱۳۹۲)
 66. کارشناس پروژه جایگزینی رله های حفاظتی دو دستگاه ژنراتور STG پالایشگاه امام خمینی شازند (۱۳۹۲)
 67. کارشناس پروژه اندازه گیری و تحلیل کیفیت توان فولاد صدر لرستان (۱۳۹۳)
 68. کارشناس پروژ بررسی سیستم ارتینگ وعلل سرکابل زدگی ،سرکابلهای ۲۰ کیلوولت کارخانه فولاد غرب آسیا (۱۳۹۳)
 69. مدیر پروژه اندازه گیری و تحلیل پارامتر های کیفیت توان جهت تشخیص منشاء نوساناتبرق (شرکت پایا پلیمر قزوین ۱۳۹۳)
 70. کارشناس پروژه مدل سازی الکتریکی واحد نورد گرم فولاد مبارکه اصفهان به منظور بهینه سازی از لحاظ مصرف انرژی الکتریکی، سیستم حفاظت و کیفیت توان (۱۳۹۳)
 71. مشاور شرکت توزیع برق تهران بزرگ در کیفیت توان وتعیین ضرایب همزمانی مشترکین خانگی (۱۳۹۳-۱۳۹۰)
 72. کارشناس پروژه تدوین استاندارد و طرح جامع کیفت توان برق ایران(شرکت توانیر ۱۳۹۳ )
 73. کارشناس پروژه طراحی، ساخت و اجرای فیلتر های پسیو پالایشگاه آبادان (شرکت تیو انرژی ۱۳۹۳)
 74. کارشناس پروژه طراحی، ساخت و اجرای فیلتر های RC جهت بهبود گذرای ولتاژ فاز ۲ پالایشگاه امام خمینی شازند (شرکت کنسرسیوم سازه ۱۳۹۳)